Wat wij leveren:

Aanbrengen van brandwerende coating op staalconstructies in de gevraagde laagdikte, waardoor de vereiste brandwerende werking verzekerd is. Na inspectie wordt een officieel certificaat uitgereikt.

Brandwerende Coating voor Staal

Brand heeft een grote invloed op de stalen hoofddraagconstructies van gebouwen. Daarom is het belangrijk dat deze constructies beschermd worden tegen brand. Dit geschiedt steeds meer en meer door Coating. De staalconstructie is vaak zo gesitueerd dat deze in het zicht moet blijven. Dit kan dan gedaan worden door een dunne brandwerende coating aan te brengen. Deze coatings zij uitermate geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen. De zwaarte van de hoofddraagconstructie, belasting en de mate van brandwerendheid bepalen de dikte van de coating. Hoe dikker de laag hoe langer de brandvertragende werking duurt. Uiteraard voldoet een coating die door ons is aangebracht aan alle eisen en normen die er in Nederland gesteld worden. Daarnaast zullen wij u nadat het werk klaar is, een officieel certificaat uitreiken dat als bewijs dient van de brandwerende bescherming.

Naast de brandwerende eigenschappen, speelt het esthetische vaak ook een rol. Zodoende kunnen wij brandwerende coating afwerken in de kleur van uw eigen keuze.

Om uit te vinden welk brandvertragend systeem voor uw project nodig is, kunt u met ons in contact treden. Aan de hand van de door u aan te leveren gegevens met betrekking tot de brandwerende eisen kunnen wij een berekening maken van wat precies nodig is voor uw project.

Kantoor

Eendrachtstraat 25, 1335 TL Almere

Openingstijden

maan t/m vrij 08:00 tot 19:00

Email